بیمه وکالت

فقط با پرداخت ماهیانه چهرده هزار تومان کل خانوادتان را یک سال بیمه وکالت کنید
ریال
ریال

 

1-کل هزینه عضویت یک ساله برای هر نفر درهمان ابتدا توسط موسسه دریافت می گردد.

2-همسر، فرزندان، پدر و مادر اعضاء نیز مشمول خدمات این موسسه می باشند که در طول یک سال به تعداد دفعات نامحدود و با تعیین وقت قبلی می توانند از مشاوره حقوقی رایگان و همچنین تخفیف در پرونده های وکالتی استفاده  نمایند.

back to top
جستجو