رزومه و سوابق کاری موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا
امور شرکت ها


 
تغییرات شرکتها

* تغییر نام شرکت
* تبدیل شرکت
* انحلال شرکت
* تغییر موضوع شرکت
* نقل و انتقال سهام شرکت
* افزایش و کاهش سرمایه

سایر خدمات

* ثبت اختراع
* اخذ کد مالیاتی
* مالیات شرکت ها
ثبت شرکت ها و موسسات

* ثبت موسسه
* ثبت شرکت سهامی خاص
* ثبت شرکت سهامی عام
* ثبت شرکت با مسئولیت محدود
* ثبت شرکت تضامنی
* ثبت شرت تعاونی
* ثبت شرکت نسبی
* ثبت شرکت های بین المللی

علامات تجاری

* ثبت علامت تجاری
* نقل و انتقال علامت تجاری