رزومه و سوابق کاری موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا
بخش بین الملل

ده ها پرونده موفق در مشاوره حقوقی و قبول وكالت در پرونده های راجع به اشتغال و بیمه خارجیان از قبیل :

* اختلاف اتباع ایرانی با کارفرمای ایرانی
* پرونده های مربوط به اداره کار و امور اجتماعی
* اختلافات اتباع خارجی با كارفرمای ایرانی
* مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بین المللی میان كارگر و كارفرما
* اختلافات اتباع خارجی با شركتهای بیمه ایرانی
* مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بیمه
 و ... سایر موارد مرتبط

چندین پرونده موفق در کارشناسی املاک و تهیه تراز مالی جهت مهاجرت :

ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر املاک و دارائیهای متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کشورهای کانادا ، استرالیا و . . . توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و ثبتی و ارائه گزارش به زبان انگلیسی و اخذ کلیه تاییدیه های مرتبط (تاییدیه ها بالغ بر ۵ مورد) همچنین تهیه تراز مالی و ارائه گزارش حسابرسی انگلیسی توسط کارشناس رسمی حسابداری در کلیه استانها .

ده ها پرونده موفق در مشاوره حقوقی و قبول وكالت در مورد مسایل اجتماعی مربوط به خارجیان از قبیل :

* خدمات مربوط به امورات تحصیلی ( آموزش عالی و آموزش و پرورش)
* خدمات مربوط به اخذ مجوز تاسیس مراكز، موسسات، كانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری
* خدمات مربوط به امور جهانگردی
* خدمات مربوط به اخذ مجوزهای زیست محیطی
 و ... سایر موارد مرتبط